Grupa Warowna Cegielnia

ul. Południowa

78-600 Wałcz

tel. 668 834 719

cegielnia@bunkry.eu

 

Muzeum Ziemi Wałeckiej
ul. Pocztowa 14
78 – 600 Wałcz
tel. 67 258 – 25-91
www.muzeum.walcz.pl